מסלולים לימודיים

בית הספר שלנו מכוון תלמידים לתעודת בגרות עיונית מלאה. בנוסף לכך, ישנה אפשרות לתלמידים לעשות בגרות ביחידות נוספות הנחשבות לבגרות טכנולוגית ופותחות לבוגרים שלנו אופק מקצועי בנוסף לתעודת הבגרות המלאה

 תכניות אישיות


בבית הספר שלנו לומדים תלמידים המגיעים מרקע לימודי, אישי, משפחתי וחברתי שונה ומגוון. במטרה לתת מענה לשונות זו ולצרכיהם השונים של התלמידים, נבנו והותאמו לתלמידים תכניות אישיות בהתאם לתחומי העניין של הנער ולרמתו הפדגוגית.  ​מבחינה לימודית-  במקצועות העיקרים בהם מתקשה בכתה, לומדים התלמידים עם תומך הוראה- מתנדב המגיע מהמגזר העסקי/ הפרטי/ הציבורי היושב איתו באופן קבוע בתדירות קבועה. קשר זה יוצר מחויבות של התלמיד לתהליך האישי, מעלה את ביטחונו העצמי ומשפר את איכות הלמידה של הנער. נוסף לכך, מתכנסות קבוצות למידה קטנות עד שלושה תלמידים ללמידה ותרגול עם  מתרגלות מצוות בית הספר.  כמו כן כוללות התכניות  האישיות מגוון פעילויות העשרה והעצמה הנותנות מענה  לצרכים השונים של התלמידים אשר מהווים את ייחודו החינוכי של בית הספר שלנו

תכניות לימוד ייחודיות

 

:חלוצי הערכה בעברית ואזרחות

כל תלמידי בית הספר לומדים את מקצועות העברית (לשון) והאזרחות במסגרת תוכנית של הערכה חלופית מלאה. במסגרת התוכנית הם חוקרים, כותבים עבודות, יוצאים לסיורים ולומדים בדרך שהיא חוויתית ומשמעותית יותר ואינם נדרשים לגשת לבחינת הבגרות. התוכנית מלווה על ידי מדריכות המקצוע ומפוקחת על ידי משרד החינוך והציון בה נחשב לציון רשמי בתעודת הבגרות

  :תכנית הכתיבה- מה חושב הנוער

תכנית שפותחה במכון ברנקו וייס במטרה להעצים את יכולת הביטוי של התלמידים בעל פה ובכתב, לקיים שיח מקדם בין התלמידים ובין מורים לתלמידים ובמטרה להיחשף למה חושב הנוער של היום. התכנית פונה לשכבת י' אשר עוברים תהליך לאורך השנה במהלכו הם משתפים במחשבותיהם ודעותיהם לגבי נושאים שונים דרך שיחה  וכתיבה ובסופו מקיימים ערב שיא להורים וחושפים בפניהם את מכתביהם בספרון מרגש

:תכנית פיצול כיתות

שכבת יא של בית הספר לומדת את המקצועות הנלמדים לבחינת הבגרות במסגרת כיתה מפוצלת. מחצית הכיתה לומדת מקצוע רב מלל ומחציתה מתמטיקה. העבודה בקבוצות קטנות יותר מסייעת לתלמידים להבין טוב יותר את החומר הנלמד ולהגיע מוכנים יותר לבחינת הבגרות

מגמות לימוד

בבית הספר פועלות שלוש מגמות טכנולוגיות המאפשרות לתלמידים לגשת לבחינת בגרות מלאה של 5 יחידות. בכל אחת מהמגמות ניתן לצבור יחידות נוספות ובחלקן גם לרכוש תעודות מקצוע יחודיות. לכל אחת מהמגמות יחוד משלה והיא פונה לתחומי עניין שונים על מנת לאפשר לתלמידים לבחור מגמה

שהם מתחברים אליה

scroll

תיקשוב

מגמת תקשוב מתרכזת בלמידה על שימוש בטכנולוגיות מחשוב ותקשורת החל ממקצועות הבסיס לעולם המחשוב, דרך לימוד מערכות תקשורת, מערכות פתוחות, מערכות יישומים גרפיות, מערכות מידע וידע ועוד. תלמידי המגמה שיעמדו בדרישות יזכו בסוף כיתה יב' ב-11 יחידות לימוד אשר יפתחו להם שער לעבודה בתחומי המחשוב ואחזקת מידע

Computer Circuit Board
ניהול עסקי

במגמת ניהול עסקי לומדים מהו ארגון, מהו תפקיד המנהל וקצת על: חשבונאות, כלכלה, משאבי אנוש, שיווק ויזמות. תלמידי המגמה יזכו בסוף כיתה יב' ב-11 יחידות לימוד אשר יפתחו להם שער ללימודים אקדמאיים בתחום: כלכלה, לוגיסטיקה וניהול, ראיית חשבון, שיווק ויזמות

Business Meeting
תקשורת

במרכז המגמה עומדת חווית הצפייה בטלוויזיה כמדיום דומיננטי משקף, המעצב את ההוויה התרבותית, החברתית והפוליטית. במסגרת המגמה התלמידים נחשפים למדיומים שונים של תקשורת: רדיו, וידאו, פודקסטים, עיתונות כתובה ועוד. תלמידי המגמה שיעמדו בדרישות יזכו בסוף כיתה יב' ב- 11 יחידות לימוד אשר יפתחו להם שער לעבודה בתחומי התקשורת, אך בעיקר ירחיבו את ידיעותיהם והבנת המציאות שלהם

Video Recording