מסלולים לימודיים

בית הספר שלנו מכוון תלמידים לתעודת בגרות עיונית מלאה. בנוסף לכך, ישנה אפשרות לתלמידים לעשות בגרות ביחידות נוספות הנחשבות לבגרות טכנולוגית ופותחות לבוגרים שלנו אופק מקצועי בנוסף לתעודת הבגרות המלאה

 תכניות אישיות


בבית הספר שלנו לומדים תלמידים המגיעים מרקע לימודי, אישי, משפחתי וחברתי שונה ומגוון. במטרה לתת מענה לשונות זו ולצרכיהם השונים של התלמידים, נבנו והותאמו לתלמידים תכניות אישיות בהתאם לתחומי העניין של הנער ולרמתו הפדגוגית.  ​מבחינה לימודית-  במקצועות העיקרים בהם מתקשה בכתה, לומדים התלמידים עם תומך הוראה- מתנדב המגיע מהמגזר העסקי/ הפרטי/ הציבורי היושב איתו באופן קבוע בתדירות קבועה. קשר זה יוצר מחויבות של התלמיד לתהליך האישי, מעלה את ביטחונו העצמי ומשפר את איכות הלמידה של הנער. נוסף לכך, מתכנסות קבוצות למידה קטנות עד שלושה תלמידים ללמידה ותרגול עם  מתרגלות מצוות בית הספר.  כמו כן כוללות התכניות  האישיות מגוון פעילויות העשרה והעצמה הנותנות מענה  לצרכים השונים של התלמידים אשר מהווים את ייחודו החינוכי של בית הספר שלנו

תכניות לימוד ייחודיות
מגמות לימוד

scroll

2018 כל הזכויות שמורות לתיכון מעוף ברנקו וייס מודיעין ©