top of page

מסלולים לימודיים

המסלולים הלימודיים בבית הספר מטרתם לאפשר לתלמידים בחירה מירבית ככל הניתן בין תחומי עניין גם בתוך הלמידה. זה בא לידי ביטוי במגמות הלימוד, בלמידה עם מתנדבים שממוקדת לתחומים שדורשים חיזוק ובתוכניות יחודיות שמופעלות בבית הספר

WhatsApp Image 2022-12-29 at 09.16_edited.jpg

מה חושב הנוער של היום – תוכנית כתיבה שמטרתה לסייע לתלמידים לפתח

מיומנויות של אוריינות דרך עיסוק בתחומי העניין האישיים שלהם

תוכנית המנטורינג – מופעלת במסגרת מגמת ניהול עסקי. התלמידים שלוקחים בה חלק יוצאים לחמישה עד שבעה מפגשים עם מנטור מתחום עניין שהם בחרו בו ורוכשים מיומנויות בתחום

חלוצי הערכה בעברית – למידה במסגרת הערכה חלופית מלאה המהווה חלופה להגשה לבחינת הבגרות בעברית. התלמידים לומדים דרך תחומי העניין שלהם וגם באמצעות טקסטים, אירועי שיא והתנסויות

תכניות אישיות

לתלמידים שמתקשים בחלק מהמקצועות או שיש להם צרכים יחודיים מותאמת תוכנית למידה אישית שמותאמת אליהם. תוכנית כזו יכולה לכלול יותר שעות מוזיקה או ספורט, למידה ממוקדת סביב מקצועות מסויימים ואפילו שעות עבודה כחלק מתוכנית הלימודים

WhatsApp Image 2022-12-31 at 21.26_edite
תכניות לימודיות מיוחדות
מגמות הלימוד

כל מגמות הלימוד בבית הספר הנן מגמות טכנולוגיות במסגרתן התלמידים לומדים 8-10 יחידות לימוד במגמה ויוצאים עם תעודת

בגרות טכנולוגית בנוסף לתעודת הבגרות הרגילה

תקשורת (מדיה ופרסום) – מגמה מדליקה שפונה לתלמידים יצירתיים ובעלי דעה שרוצים ליצור

מנהל תיירותי – המגמה שמוציאה את התלמידים החוצה. במסגרת מגמה זו התלמידים לומדים על הארץ, יוצאים לסיורים, בונים סיורים ובכיתה יב לומדים גם על מדינות אחרות ועל תכנון טיולים בעולם

ניהול עסקי (מנהל וכלכלה) – מגמה שמכינה את התלמידים להיות בלעי עסקים מוצלחים. במסגרת המגמה התלמידים לומדים על התנהלות כלכלית, ניהול עסק, מודלים לניתוח עסקי ועוד

סיורים ולמידה בחוץ

תלמידי שכבת י'  יוצאים אחת לשבועיים ללמידה חוץ כיתתית. הלמידה יכולה לכלול סיור או פעילות מחוץ לבית הספר או למידה חוויתית ושונה בשטח בית הספר

אנחנו מעודדים את המורות לצאת לכמה שיותר סיורים על מנת להעשיר את עולמם של התלמידים שלנו למשל: סיור לחברות הייטק, אולפני טלוויזיה, ירוחם, רמלה ועוד. הסיורים תמיד כוללים מפגשים או פעילויות שמאורגנים על ידי הצוות החינוכי שלנו ומותאמים לתלמידים שלנו

WhatsApp Image 2022-12-29 at 09.21_edited.jpg
WhatsApp Image 2022-12-29 at 11.52_edited.jpg

המתנדבים שלנו

מערך המתנדבים של בית הספר מונה כ 15 חברים, שמגיעים ממרצם ומזמנם החופשי, כדי לקדם תהליכים פדגוגיים עם תלמידי בית הספר. הניסיון שלנו הראה שהתוצאה שהתקבלה תמיד הייתה כפולה. התלמידים קיבלו יחס פרטני, שעזר להם מאד להתקדם לימודית, ויתרה מזאת, התלמידים קיבלו הבנה, הלכה למעשה של ערך הנתינה. הקשרים שנוצרים בין המתנדבים לתלמידים הם מיוחדים ומשמעותיים ומלווים לאחר מכן גם את הבוגרים שלנו. בנוסף, יש לנו מתנדבים נוספים שלוקחים חלק בתכנית המנטורינג, בהכנה לצבא, במסע הטיפולי ועוד

bottom of page